Simka Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

1989 yılında oluklu mukavva ve ambalaj sektörünün ana hammadesi olan kağıtların üretimi aMacıyla Kayseri Bölgesi’nin ilk kağıt fabrikası olarak faaliyete geçen tesisimiz, bugün 21.000m2 toplam ve 8.350 m2 kapalı alanda üretimine devam etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin ve müşteri itibarı kalıcılığının önkoşulunun daima müşteri memnuniyeti olduğu bilincinden hareketle müşteri istek ve önerilerini dikkate alan kurumumuz sürekli yenilikleri ve değişimleri takip ederek ürün profilini ve makina parkını geliştirmektedir.
Bu amaçla ana tedarikçisi olduğu oluklu mukavva sektörünün ihtiyaçlarını daha da geniş yelpazede sağlama amacıyla 2012 yılında 2.800mm genişliğindeki yeni kağıt makinası yatırımını tamamlamış ve 2013 yılı içinde tam kapasite ile devreye almıştır.

Simka, İSO 9001:2000 Kalite Yöneti Sistemi Belgesi sahibi olarak müşterisine yaptığı hizmeti garanti etmekte ve satışın her noktasında müşteri istek ve önerilerini dikkate alarak sürekli hizmet felsefesini benimsemektedir.
Kalite politikamızın bir gereği olarak tüm faaliyetimiz, mevcut ve gelecekteki müşteri istek ve beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilerek rasyonel bir şekilde karşılanmasını öngören bir anlayışla devam etmektedir.

www.simkapaper.com.tr