IP, Olmuksan’ı Mondi’ye satıyor

5 Ocak 2021

Oluklu mukavva üreticisi Olmuksan toplam sermayesinin yüzde 90,38’ine tekabül eden payların Mondi Corrugated B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER

Oluklu mukavva üreticisi Olmuksan toplam sermayesinin yüzde 90,38’ine tekabül eden payların Mondi Corrugated B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı. Türkiye’de Tire Kutsan’ın da sahibi olan Mondi, dünyanın en büyük ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Tire Kutsan hisselerinin yüzde 79,15’i Mondi’ye ait. 

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mondi Corrugated B.V. adına vekaleteten Av. Arif Caner Elmas tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.

Şirketimiz Mondi Corrugated B.V. (“Şirket”), I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ve garantör sıfatıyla Mondi AG arasında, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Olmuksan”) toplam sermayesinin %90,38’ine tekabül eden 0,01 TL nominal değerli toplam 22.334.359.180,5 adet payın satın alınmasına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde bir pay alım satım sözleşmesi akdedilmiştir (“Sözleşme”).

Sözleşme’de belirlenen toplam satın alma bedeli 66,4 milyon Avro’dur. Buna göre bedel 0,01 TL nominal değerli pay başına 0,003 Avro (1 TL nominal değerli Iot başına 0,30 Avro) olup Sözleşme imza tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 0,01 TL nominal değerli pay başına TL 0,0269 (1 TL nominal değerli lot başına TL 2,69) olarak belirlenmiştir. Bu bedel Sözleşme uyarınca uyarlamaya tabi olabilecektir. Ödeme pay devir işleminin gerçekleşeceği tarihte Avro üzerinden yapılacak olup; pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu izni de dâhil olmak üzere çeşitli şartların gerçekleşmesine tabidir ve 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir. Pay devir işleminin tamamlanması halinde Pay Alım Teklifi Tebliği (11-26.1) uyarınca pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğümüz doğacak olup Şirketimiz bu yükümlülüğü usulüne uygun olarak yerine getirecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kaynak: https://www.borsatek.com/ip-olmuksani-mondiye-satiyor-59179h.htm